Studio/Verkstad

Traditionellt hantverk och marknadens bästa utrustning för svinganalys

I vår studio arbetar vi med TrackMan, marknadens mest avancerade analysverktyg. 
Vi har också tillgång till många olika träningshjälpmedel och använder videoanalysprogrammet Swinger, som rekommenderas av PGA. 
För finslipning av puttning använder vi vårt Custom Putter Fitting System.  

Granne med studion ligger vår verkstad där vi bygger och reparerar klubbor. Vi justerar loft och lie på järnklubbor, ändrar face angle på metal woods och modifierar wedgar och putters. Som en del av vår custom fitting-process bygger vi ofta personligt anpassade prototypklubbor, innan vi slutligt fastställer specifikationen.