David Leet´s Putting Master Class

”Som erfaren tränare ser jag att puttningens viktigaste byggstenar är sikte, avstånds- och hastighetsbedömning samt greenläsning. Den sistnämnda är sannolikt den viktigaste. Det finns ingen som är bra på att putta, som inte kan läsa och skapa sig en känsla av hur olika greener faller och i vilken hastighet bollen kommer att rulla. Under en inspirerande halvdag i en fantastisk miljö hos mig på Falsterbo Golfklubb, kommer jag att lära ut grunderna inom dessa viktiga områden.” 

David Leet´s Putting Master Class inleds med en individuell nulägesanalys av varje elevs sikte och bollstart. Här använder jag några utvalda hjälpmedel som visuellt och enkelt påvisar olika siktmönster, såväl som att vi hela tiden har tillgång till mätbara analysdata via TrackMan 4. Målgången för denna fas av kursen är att forma ett mer naturligt rörelsemönster och en uppställning anpassad efter varje elevs individuella förutsättningar. Efter detta sätter vi fokus på tempo, avstånds- och längdkänsla. En mycket viktig del av puttningens helhet är att både förstå och se vad som behöver utföras, för att bemästra olika avstånd och hastigheter på en green. 

Detta blir en naturlig övergång till det avslutande momentet, då jag introducerar det världsberömda greenläsningskonceptet AimPoint Express. Gediget beprövat och med ett stort antal av världens tourspelare och caddies som användare, är detta koncept en kombination av att kunna bedöma och känna greenens lutning i relation till vilken hastighet och linje bollen ska slås i. Oavsett om det är en kortare eller längre putt som ska slås är en korrekt läsning av greenytan och därefter definitionen av fart och linje för sikte och bollstart de grundläggande beröringspunkterna. Pedagogiken är logisk och väldigt lätt och självklar att ta in. Direkt efter avslutad kurs har alla elever garanterat fått en mycket funktionell och uppfräschad rutin kring sin puttning. Något att ta med sig ut på banan och som snabbt kommer visa sig i scorekortet.    

Kurstillfälle:
Lördag 15/7 kl. 13.00-16.00

Instruktör: David Leet - PGA Club Professional & AimPoint Certified Instructor

Plats: Falsterbo Golfklubb

Pris: 1.395:-/kurstillfälle

Max 6 elever per kurs.

Anmälan: skicka din anmälan till anmalan@remove-this.davidleetgolf.remove-this.se alt. ring 040-475252
Anmälan är bindande; vi kommer att debitera full avgift för de som uteblir och halva kursavgiften för de som avbokar samma dag.